Vogel Eiland Texel

Vogel Eiland Texel


Texel staat bekend als een echt Vogeleiland waar veel soorten vogels voorkomen. Dit is vooral te danken aan de ligging van het eiland langs de noordwestkust van Europa, precies in de baan waarlangs veel trekvogels vliegen. De meeste vogels vliegen niet graag over zee en volgen daarom zo lang mogelijk de kustlijn.

Rijke voedselbron

De ligging van Texel aan de Waddenzee, een rijke voedselbron, maakt het eiland voor veel vogels extra aantrekkelijk. Sommige vogels verblijven het hele jaar op Texel, daarnaast is er een groep vogels die alleen komt om te broeden. De groene wandelroutes zijn daarom alleen toegankelijk van 1 september tot 1 maart.


Vogelkijkhutten

U kunt bijna alle natuurgebieden van Natuurmonumenten op Texel vanaf de openbare weg overzien. Langs de wadkant liggen terreinen waar veel visdiefjes, kluten en kokmeeuwen broeden. Vanuit de vogelkijkhutten kunt u deze en andere vogels prachtig bekijken.

Vogel spot plaatsen Texel


Recente Waarnemingen: